Prawo w E-biznesie

Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców

Od 25 grudnia 214 roku obowiązują nowe przepisy konsumenckie. I konsumenci, i przedsiębiorcy, niestety, do dziś gubią się w znowelizowanych regulacjach – nie znając swoich praw i zobowiązań, często popełniają fatalne w skutkach błędy lub nie wiedzą, przed czym i w jaki sposób mogą się obronić.

Co zmieniła Ustawa o prawach konsumenta?

Ostatnia nowelizacja Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta była jedną z ważniejszych i zarazem bardzo szeroko zakrojonych. Ustawa ta nie tylko sama z siebie zrewolucjonizowała zasady współpracy handlowej, lecz także zmieniła brzmienie niektórych innych ustaw i rozporządzeń (np. artykuł 172. Prawa Telekomunikacyjnego, na mocy którego niedozwolone jest wysyłanie niezamówionego mailingu marketingowego do osób prywatnych, jak i firm). Kupującym przyznała szereg istotnych uprawnień (np. prawo do zwrotu towaru), z kolei na przedsiębiorców nałożyła liczne obowiązki informacyjne i regulacje z zakresu prawa do odstąpienia od umowy przez klienta, udzielania gwarancji, reklamacji i zwrotów, rozwiązywania sporów czy też zakazu stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, jakie tym razem zostały przez ustawodawcę opisane ze szczególną starannością, aby przedsiębiorcy nie szukali dróg na „obejście” niewygodnych dla nich zasad.

Lista zmian jest na tyle obszerna, że zarówno kupujący, jak i sprzedawcy, nie bardzo wiedzą, co im przysługuje i co ich obowiązuje. A jest to wiedza niezbędna, by móc prowadzić handel legalnie oraz czuć się bezpiecznie podczas dokonywania zakupów.

Zadbaj o zgodny z prawem regulamin sklepu internetowego

W związku ze zmianami w prawie niemal każdy przedsiębiorca zawierający umowy kupna-sprzedaży zarówno w lokalu, poza nim, jak i na odległość (np. przez Internet, telefon lub listownie), został zobligowany do wprowadzenia aktualizacji i poprawek w zasadach sprzedaży określonych w regulaminie sklepu.

Do tej pory każdy sprzedawca umieszczał w regulaminie zapisy, które były wygodne głównie dla niego, a niekoniecznie chroniły interesy kupującego. Teraz nie wolno już tego robić. Niektóre paragrafy czy punkty muszą wręcz brzmieć słowo w słowo dokładnie tak, jak podaje to ustawa, a przedsiębiorca i konsument mają obowiązek ich przestrzegać.

Przygotowując regulamin sklepu internetowego, należy zadbać, by zawierał on:

  • postanowienia indywidualne – zapisy dotyczące kupna-sprzedaży produktów bądź usług w konkretnym sklepie z uwzględnieniem jego specyfiki i zakresu działania;
  • postanowienia ogólne – opisujące strony umowy oraz wszelkie postanowienia dotyczące zawierania transakcji, takie jak ceny, zasady dokonywania zakupów, warunków dostawy, składania reklamacji i zwrotów, reklamowania produktów lub usług w okresie gwarancyjnym, prawa do odstąpienia od umowy, ochrony danych osobowych klientów, polityki prywatności, a także innych aspektów, takich jak np. rejestracja konta klienta.

Dodatkowo warto przygotować i umieścić na stronie internetowej sklepu do pobrania wzór odstąpienia od umowy oraz wzór pisma reklamacyjnego. Zgodnie z nowymi przepisami klient może skorzystać z tychże wzorów, ale nie ma takiego obowiązku.

Kary za regulamin niezgodny z prawem

Pomimo tego, że o konieczności posiadania regulaminu (bo niektóre, szczególnie mniejsze sklepy internetowe, nadal go nie mają!) i to regulaminu zgodnego ze znowelizowanym prawem media informują od dawna, wielu sprzedawców nie wzięło sobie do serca ciążącego na nich obowiązku. A kary za jego niedopełnienie są od grudnia 2014 r. dotkliwe – zarówno pod względem nakładanych kar finansowych (w niektórych przypadkach nawet 10% przychodu firmy), jak i kar upomnienia czy grzywny, które mogą być nakładane łącznie z uwagi na fakt, że zmiany w prawie doprowadziły do nałożenia się na siebie postanowień różnych ustaw.

Dzięki zmianom w przepisach żaden konsument nie jest już skazany na łaskę i niełaskę sprzedawcy – naruszenie przepisów można zgłosić m.in. do UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), który ma prawo wszcząć postępowanie z urzędu lub sądowe postępowanie skargowe przeciwko nieuczciwemu przedsiębiorcy. Dla urzędu, jak i dla sądu, nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca łamie przepisy celowo czy też z uwagi na nieznajomość znowelizowanego prawa, gdyż to ostatnie absolutnie nikogo nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. A to oznacza, że jeśli sprzedawca nie upewnił się, czy jego regulamin e-sklepu jest poprawny, może doznać nieprzyjemnych w skutkach kłopotów i to niemal w każdej chwili.

Skąd mieć pewność, że regulamin jest zgodny z prawem?

Aby nie działać w niepewności i strachu, wystarczy zlecić płatny bądź bezpłatny audyt regulaminu pod kątem prawnym. W pełni profesjonalny i zarazem darmowy audyt regulaminu i strony sklepu można zamówić przykładowo w serwisie Prokonsumencki.pl.

Audyt realizują doświadczeni prawnicy, którzy działając kompleksowo, weryfikują:

  • regulamin sklepu pod względem klauzul niedozwolonych oraz obecności wszystkich wymaganych prawem
    informacji,
  • stronę sklepu pod względem umieszczenia na niej wymaganych informacji (np. polityki cookies, poprawności informacji o reklamacjach, zwrotach etc., a także poprawności opisu produktu lub usługi, jaki powinien obejmować m.in. sposób korzystania z towaru, oznaczenie producenta lub importera, znaki bezpieczeństwa, potwierdzenie dopuszczenia towaru do obrotu, informacje o energochłonności oraz inne dane, które winny jak najdokładniej charakteryzować oferowane dobro).

Lepiej zapobiegać niż leczyć

W sytuacji, gdy audyt wykaże nieprawidłowości w brzmieniu regulaminu i innych treści na stronie sklepu, prawnicy wysuną propozycję poprawienia błędów. Z propozycji tej lepiej skorzystać, nawet jeśli będzie się ona wiązała z uiszczeniem opłaty – nietrudno wyliczyć, że zdecydowanie taniej jest zapłacić za profesjonalne wsparcie prawników, aniżeli ponosić kosztowne finansowo konsekwencje przed sądem czy UOKiK.

O Autorze

Redakcja magazynsem.pl

Chcesz do nas dołączyć i promować swój biznes lub osobę na ramach magazynsem.pl ? Napisz na redakcja@magazynsem.pl, w temacie wiadomości: "współpraca - magazynsem.pl".